Vitajte na mojej internetovej stránke

Ako registrovaná mediátorka na Ministerstve spravodlivosti SR s celoštátnou pôsobnosťou zaoberám sa mimosúdnym riešením sporov v oblasti:

Mediácia je v zmysle zák. č. 420/2004 Z.z. je výhodný a moderný spôsob riešenia konfliktov mimosúdnou cestou, šetrí čas a finančné náklady, môže predísť dlhodobým súdnym sporom, môže prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi partnermi. Predpokladom úspechu je ochota sporných strán uzavrieť prijateľnú dohodu, ktorá za podmienok ustanovených zákonom je právne vymáhateľná.

Mám dlhoročnú právnickú prax v oblasti civilného práva.©2008-2014 | Všetky práva vyhradené.